Gwarancja

Ogólne Warunki Gwarancji

Na zakupiony sprzęt firma udziela 24-miesięcznej gwarancji licząc od daty zakupu.

Gwarancja na zakupiony sprzęt obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dołączonego do niej dowodu zakupu.

Sprzęt do naprawy gwarancyjnej powinien być oddany za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym go zakupiono.

Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek, zaistniałych w czasie eksploatacji, a wynikających z błędów konstrukcyjnych, wadliwego wykonania, bądź wad materiałowych zakupionego sprzętu.

Termin wykonania naprawy wynosi 30 dni roboczych od czasu dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:
- uszkodzenia wynikające z użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem
- uszkodzenia powstałe w sposób mechaniczny
- uszkodzenia powstałe na skutek napraw i przeróbek dokonanych przez osoby nieupoważnionej

Prawo do wymiany sprzętu na nowy występuje wyłącznie w przypadku 3-krotnej nieskutecznej naprawy gwarancyjnej.

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej następuje utrata praw do gwarancji.

Warunki Gwarancji Ryobi

Na zakupiony sprzęt sprzedający udziela 5-letniej gwarancji licząc od daty zakupu.

Gwarancja na zakupiony sprzęt obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dołączonego do niej dowodu zakupu.

Sprzęt do naprawy gwarancyjnej powinien być oddany za pośrednictwem punktu sprzedaży.

Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek, zaistniałych w czasie eksploatacji, a wynikających z błędów konstrukcyjnych, wadliwego wykonania, bądź wad materiałowych zakupionego sprzętu.

Gwarancji nie podlegają elementy kołowrotka poddawane ciągłej eksploatacji: rolki, łożyska, przekładnie, sprężynki i korbki.

Termin wykonania naprawy wynosi 30 dni roboczych od czasu dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

- uszkodzenia wynikające z użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem

- uszkodzenia powstałe w sposób mechaniczny: zarysowania, obicia,uszkodzenia korbki, korpusu kołowrotka i kabłąka.

- uszkodzenia powstałe na skutek ingerencji, samowolnych napraw, przeróbek i zmian
konstrukcyjnych.

Przegląd i konserwacja pogwarancyjna kołowrotka podlega opłacie według taryfikatora serwisu.

Prawo do wymiany sprzętu na nowy, występuje wyłącznie w przypadku 3-krotnej nieskutecznej naprawy gwarancyjnej tej samej usterki.

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zasady prawidłowej eksploatacji i konserwacji kołowrotków

W przypadku tzw "zaczepów" podczas wędkowania nie wolno szarpać wędziskiem i kołowrotkiem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu lub uszkodzenie całego kołowrotka.


Należy unikać zanurzenia kołowrotka w wodzie oraz zabrudzenia piaskiem.


Po zakończeniu wędkowania należy poluzować pokrętło hamulca a kołowrotek wyczyścić i wysuszyć.